Научные статьи

доктора

Критерії ультразвукової діагностики злоякісних пухлин

Критерії ультразвукової діагностики злоякісних пухлин

Основні принципи ультразвукової діагностики пухлин:

 • Первинні пухлини органів та метастази мають вигляд обмежених утворень, форма та ехо-структура яких характерна для пухлин.
 • Нормальна будова та ехо-структура враженого органу змінюються або повністю порушуються.

Ультразвукова картина пухлин:

 • Доброякісні та злоякісні пухлини різних органів можуть мати різні критерії злоякісності (наприклад, ехогенний контур є ознакою метастазу в печінці, але й ознакою доброякісності вузлу в щитоподібній залозі)
 • Кальцинати та розрідження можуть виникати як в доброякісних, так і в злоякісних пухлинах.
 • Для багатьох типів пухлин відсутні достовірні критерії злоякісності

Виявлені при УЗД зміни органів:

 • Безпосередня ультразвукова візуалізація деяких пухлин утруднена, однак вони можуть виявлятися непрямо, за рахунок ефектів, що створюються на вражений орган.
 • Зміни враженого органу в першу чергу пов’язані зі змінами його контурів та ехо-структури, однак вони також можуть стосуватися кровоносних судин та трубчатих структур.

Супутні зміни:

 • Іноді клінічна значимість пухлин обумовлена не їх первинною локалізацією або змінами враженого органу, а взаємовідносинами з сусідніми структурами та впливом на них.
 • Пухлини можуть викликати клінічні прояви шляхом зміни рухомих процесів (наприклад, перистальтики кишківника), утворення патологічних скупчень рідини, порушення прохідності кровоносних судин або інших трубчатих структур або інфільтрація дотичних органів.

УЛЬТРАЗВУКОВІ КРИТЕРІЇ ЗЛОЯКІСНОСТІ:

Зовнішній вигляд пухлин:

 1. Форма:
  • Фестончата (карцинома підшлункової залози)
  • Округла (печінково-клітинна карцинома)
  • Плямиста (холангіоцелюлярна карцинома)
  • Багатокутова, лентовидна або мішеньовидна (колоректальна карцинома)
 2. Ехогенність:
  • Метастази зазвичай мають округлу форму та знижену ехогенність, однак множинні метастази схильні до злиття (метастази в печінці)
  • Метастази колоректального раку зазвичай гіперехогенні, часто з гіпоехогеним контуром, частіше множинні, ніж одиничні.
  • Гемангіоми часто виглядають як метастази. При цьому виявляються живляча судина або судини всередині пухлини (що не характерно для метастазів)
 3. Дегенеративні зміни:
  • Розрідження:
  • Вогнища розрідження можуть виникати як в доброякісних, так і в злоякісних пухлинах, наприклад в метастазах колоректального раку, атипових гемангіомах та метастазах карциноми молочної залози.
  • Метастази карциноїду можуть бути діагностовані по їх великим анехогенним зонам та гіперехогенному контуру.
  • Кальцинати:
  • Мікрокальцинати - можуть утворюватися в старих метастазах в печінці, в карциномі яєчка та передміхурової залози.
  • Макрокальцинати - можуть формуватися в метастазах колоректального раку, карциномі нирки, первинній печінково-клітинній карциномі та гемангіомах.
  • Диференціальний діагноз:
  • Ехогенні повітряні пухирці, які дають акустичну тінь або реверберації (можуть імітувати кальцинати)
  • Ехогенні кальцинати абсцесу з дистальним посиленням тіні.
 4. Доброякісні пухлини з контуром
  • Аденома печінки, вогнищева вузлова гіперплазія, гемангіома: за рахунок зміщеної тканини та судин може формуватися псевдокапсула (зустрічається зрідка)
  • Абсцес: гіперехогенна піогенна мембрана. Зрідка абсцеси можуть мати гіпоехогенний кортур.
 5. Злоякісна пухлина з контуром:
  • Первинна карцинома:
  • Печінково-клітинна карцинома: виникнення гіпоехогенного контуру вважається нехарактерним.
  • Нирково-клітинна карцинома: судинний контур по периферії, внутрішні судини.
  • Метастази: відмічається стійкий гіпоехогенний контур ( ознака «ореола»), відповідно зони інтенсивної проліферації пухлинних клітин. Метастази колоректального раку можуть іноді надавати ознаку непостійного контуру (ореола); ця ознака не дозволяє диференціювати метастази колоректального раку від гемангіоми.

Характер васкуляризації:

 1. До цього часу відсутні достовірні ультразвукові показники диференціальної діагностики доброякісних та злоякісних пухлин. Можливо, це обумовлено відмінностями типів пухлинного ангіогенезу та змінами висхідного характеру васкуляризації органу.
 2. Типи васкуляризації доброякісних пухлин:
  • Аденома печінки: гіперваскуляризація
  • Вогнищева вузлова гіперплазія: гіперваскуляризація з типовим характером васкуляризації за типом «спиць колеса»
  • Лейоміома, пухлини GIST: відсутність видимих внутрішньо пухлинних судин
 3. Типи васкуляризації злоякісних пухлин: залежить від типу пухлини та враженого органу. Не виявлено специфічного типу васкуляризації для конкретних пухлин (хоча пухлини печінки можуть показувати типові варіанти в різні фази ультрасонографії з контрастуванням: рання артеріальна, артеріальна, венозна, та воротна венозна). Були також виявлені три типу васкуляризації, часто супроводжуючі злоякісні пухлини (по Tanaka):
  • Гіллястий тип: спостерігається при печінково-клітинній карциномі та інших  пухлинах (лімфовузли, в яких часто зустрічається васкуляризація по типу «спиці колеса»
  • Тип «корзина», або «спиці колес»: печінково-клітинна карцинома з периферійною васкуляризацією
  • Плямистий тип: найбільш поширений тип ангіогенезу, з високим ступенем ймовірності вказує на злоякісний процес. Наявність пухлинних артерій являється ознакою злоякісного захворювання.
 4. Зміни органів:
  • Зміни контурів: виступи, нерівності
  • Зміни контурів трубчастих структур: інвазія пухлиною, обструкція або зміщення трубчастих структур (наприклад, кровоносних судин, жовчних протоків).
  • Деформація або інфільтрація судин: воротна вена з портальною гіпертензією та печінкових вен при синдромі Бадда-Кіарі.
 5. Супутні зміни:
 6. Функціональні порушення:
  • Обструкція жовчних шляхів (пухлини жовчних шляхів, підшлункової залози, шлунку).
  • Обструкція сечовивідних шляхів (пухлини жіночих статевих органів, кишківника, уротеліальна карцинома)
  • Обструкція порожнинної вени
  • Обструкція протоку підшлункової залози (карцинома підшлункової залози, доброякісна мікрокистозна цистаденома)
  • Часткова або повна кишківникова непрохідність (пухлини урогенітальної ділянки, шлунково-кишківникові пухлини, враження підшлункової залози при внутрішньочеревних метастазах, інфільтрація або карциноматоз очеревини).
  • Локально-регіональні метастази
 7. Патологічні скупчення рідини:
 8. Плевральний випіт (метастази в плевру)
 9. Асцит:
  • обмежений (при прогресуючих пухлинах жовчного міхура, пухлин урогенітальної області або кишківника)
  • генералізований (при карциноматозі очеревини, метастазах в печінку)
  • диференціальний діагноз доброякісного та злоякісного асциту:
  • Доброякісний асцит (анехогенний) (внутрішні ехо-сигнали, перетинки), вільне переміщення рідини, гладка, з рівним контуром очеревина, тонкий черевний сальник, вільно розсташована брижа, ознака «актинії», тонка рухома стінка кишківника. Характерний для цирозу  печінки, панкреатиту, правошлункової недостатності.
  • Злоякісний асцит (анехогенний)(внутрішні ехо-сигнали, перетинки), обмежений (розділений на камери, інкапсульований), товстий ригідний великий сальник, підтянута брижа, злукові петлі кишківника, потовщена ригідна стінка кишківника, злуки між кишківником та передньою черевною стінкою, метастази в лімфатичні вузли та печінку. Характерний для метастазів та пухлин кишківника, підшлункової залози, матки та яєчників.

Зміщення, фіксація та інфільтрація:

Зміщення:

 • Органів (нирок, селезінки або шлунку за рахунок пухлин печінки, кишківника та підшлункової залози)
 • Судин та трубчатих структур (порожнинної вени, з розвитком синдрому верхньої або нижньої вени)

Фіксація:

 • Шлунку та кишківника
 • Серозних оболонок (очеревина, плевра)

Інфільтрація:

 • Дотичних органів (жовчні шляхи, селезінка, нирки, шлунок)
 • Серозних оболонок (очеревина, плевра)
 • Судин (порожнинної вени за рахунок метастазів в печінку при карциномі бронхів, пухлинах нирок, воротної вени, селезінкової вени та очеревинного стовбура карциномою підшлункової залози)
 • Порожнинних внутрішніх органів (сечового міхура, жовчного міхура) пухлинами шлунково-кишківникого тракту або урогенітальної ділянки.

Для остаточного діагнозу обовязково провести КТ або МРТ з контрастуванням, ПЕТ КТ.